Kompostni krog žalovanja

Deli z prijatelji

Kompostni krog žalovanja

Kompostni krog žalovanjaPrijavnica za kompostni krog žalovanja

Kompostni krog žalovanja

Mesečni kompostni krog žalovanja za ženske in moške ki ljubijo, žalujejo, živijo in čutijo življenje.

V  mirnem in nežnem objemu kroga , gradimo varen  prostor v katerem se izraža naše kolektivno žalovanje za zemljo, ranjeno družbo ter naše lastne izgube in bolečine srca in duše.

Z vsakim valom žalosti, lahko v krogu povezovanja občutimo povezanost z skupnostjo in z mati zemljo, kateri predajamo vso našo bolečino in solze,  nepredelano žalost in izgube. S tem pa postajamo bolj odprti za občutenje pristnega veselja in ljubezni, vrača se sposobnost da ljubimo in da se povezujemo z sočlovekom in naravnim svetom s tem pa se odpre pogovor z življenjem samim.

Magija alkemije kompostiranja spreminja žalovanje in žalost v plodno osnovo iz katere lahko ponovno zraste življenje; od žalosti k ljubezni in od smrti k novemu življenju.

Tako kot vse kar umira  postane kompost novemu življenju in rasti, tako lahko naša sprostitev žalosti postane življenjsko dejanje in ustvarjanje, izraz hvaležnosti za vse kar smo ljubili, in vse kar smo izgubili.

‘Globja kot je žalost, večje je veselje’ William Blake

Kompostni Krog Žalovanja se izvaja v treh delih in traja od 3-4 ure ali več.

  1. Prvi del se izvaja v soju sveč in povezanosti ljudi preko žalosti in bolečine,kjer se pozdravlja jeza, strah, žalost, obup, otopelost in mističnost vseh teh čustev in jih sprejemamo in pozdravljamo v kolektivnem krogu rituala.
  2. Drugi  del kroga se izvaja v popolni temi, ki daje občutek nahajanja v kompostnem kupu ali maternici in ki daje možnost najintimnejšega izražanja preko joka, zgodb, zvokov, petja, gibov oz titega načina, ki kliče znotraj nas. Tema nam tako nudi zasebnost in intimo in neobremenjenost s tem, da nas pri našem izražanju nekdo opazuje.
  3. Tretji del rituala pa je prehod nazaj v svetlobo in obujanje vsega tistega kar nam daje moč, ljubezen in hvaležnost.

Vsak od nas dobi priložnost da je slišan, da je sprejet in da sta njegova bolečina in žalost pomembna, objeta in podprta v krogu skupnosti. S tem se telo in duša osvobodi vseh potlačenih čustev, travm in blokad ter pozabljene žalosti, za katero mnogokrat niti ne vemo da jo imamo oz iz kje izhaja in kako se poimenuje. Na ta način postajamo in ostajamo pretočni, naša žalost se ne ustavlja in kopiči znotraj telesa, ampak se vrača v okolje in kompostira v novo moč in v tok življenja .

Žalost oz žalovanje je čustvo,ki izhaja iz naše duše. Je spretnost in sposobnost da smo živi. Je aktivacija naše duše da lahko bolje cenimo in spoštujemo svet v katerem živimo, skupnost, posameznika in zemljo,  ter se odzovemo na težave s katerimi se soočamo na individualni in kolektivni ravni. Z svojim delom na področju žalovanja, tako ne delujemo samo za dobrobit  naše notranjosti, ampak se vračamo v življenje z večjim in odprtejšim srcem, večjo empatijo in sposobnostjo da ljubimo in čutimo življenje s tem  postajamo tudi  dušni aktivisti. Naša srca se prav preko soočenja z lastno  žalostjo, žalostjo skupnosti in mati zemlje odpirajo, postajajo prilagodljiva, sočutna in odprta zelenemu in sakralnemu svetu. Tvoja žalost zdravi mojo, naša žalost pa zdravi zemljo, ki zdravi nas vse.

Objemi svojo žalost, ker bo tvoja duša rasla’ Carl Jung

Gre za celostno priložnost najintimnejšega povezovanja z sočlovekom, skupnostjo, predniki, zemljo, vodo, zrakom, ognjem in celotnim  stvarstvom ter zdravljenjem in transformacijo znotraj posameznika in na kolektivni ravni.

Kompostni Krogi žalovanja so zakorenijeni v sveto prakso in izhajajo iz avtohtone vasi plemena Dagara v Burkini Faso iz južne Afrike. Ljudstvo Dagara izvaja kolektivni ritual žalovanja enkrat tedensko z namenom da ostaja žalost in žalovanje pretočno kot reka in da se ne ujame in ustavi za grebeni znotraj naših teles, kot je to značilno za zahodni svet.

Kompostni krog žalovanja je bil ustvarjen z navdihom in znanjem mnogih učiteljev starodavnih ritualnih zanj in praks o žalovanju Azul-Valerie Thome,  Francis Weller, Sobonfu Some, Joanna Macey, Stephen Jenkinson …

V sam ritual pa sem doprinesla in povabila tudi duh časa in prostora  naših Starovercev na Slovenskem ter njihovega načina življenja ritualnih povezovanj z naravo in stvarstvom.

Ritual je prepleten z zanjem in duhom naših prednikov, elementalov in lepoto celotnega stvarstva ter temelji na 5 vratih iniciacij v sodelovanju z  Francis Wellerjem (The five gates of grief, Francis Weller)

Prva vrata žalovanja/Iniciacije: Kar ljubimo, bomo izgubili (what we love, we will loose)
Pokliče INICIACIJO v skrivnost smrti in v zahvalo našim zmožnostim, da ljubimo znotraj te skrivnosti.

Druga vrata žalovanja/Iniciacije: Prostori, ki niso poznali ljubezni (the places that have not known love)
Pokliče INICIACIJO v skrivnost odraslega in v hvaležnost da zmoremo sprejeti nazaj v dušo vse kar je bilo izpuščeno in poslano v izgnanstvo. To žalovanje se pojavi v tistih delčkih naše duše, ki ni bila deležna ljubezni , v prostorih v katerih ni bilo prijaznosti, sočutja, topline, zadovoljenih potrebe. To so delčki v nas in v naši duši, ki so prekriti z obsojanjem in sramovanjem ter prezirom…vse kar občutimo kot pomankljivost o sebi , kar je zanikano v nas, vse to predstavlja žalovanje naši duši in integriteti našega bitja.

Tretja vrata žalovanja/Iniciacije: Žalost sveta (the sorrows of the world)
Pokliče po INICIACIJI neminljivega oz nespremenljivega odnosa in vezi z celotno kreacijo univerzuma in v hvaležnost pripadnosti živemu svetu. Tu spada koletivna žalost in žalovanje po izbugi stika z naravo, žalovanje za mati Zemjo in njenemu uničevanju, po ekonomskih in družbenih razmerah, izgubljenih kulturah, jezikih  itd. Za temi vrati žalovanja izkusimo in občutimo dušo sveta in naša duhovna obveza je da ozavestimo te izgube in se spomnimo naše povezanosti z zemljo, kar pa prinaša zdravljenje našega telesa in duše.

Četrta vrata žalovanja/Iniciacije: Kar smo pričakovali ko smo prispeli, pa tega nismo prejeli (what we expected when we arrived, but did not receive)
Pokliče INICIACIJO v našo globoko časovno linijo, v pripadnost in v hvaležnost spomina od kod smo in od kod prihajamo. Pripadnost eden drugemu, skupnosti, prednikom, naravi in celemu svetu in stvarstvu. Gre za žalovanje po pripadnosti, sprejetosti, iniciaciji,  dotiku, zvokih, povezanosti, prepevanju in plesu, ustvarjalnosti in lepoti, intimnosti, naravi, skupnosti, riutalih in krogih v katerih se delijo zgodbe in izkušnje izgub, rojstev, smrti, sanj, žalosti, bolečine, veselja….

Peta vrata žalovanja/Iniciacije: žalovanje prednikov (ancestral grief)
Pokliče po INICIACIJI v odraslost, naših prednikov in starešin in v hvaležnost obnove in ponovne povezave z našim družinskim drevesom.

‘Grief has always been communal, always been shared and consequently has traditionally been regarded as a sacred process. Too often in modern times our grief becomes private, carrying an invisible mantle of shame forcing our sorrow underground, hidden from the eyes that would offer healing. We must restore the conversation we need to have concerning the place of grief in our lives. Each of us must undertake an apprenticeship with loss’. Francis Weller

Žalovanje je vedno bilo skupinsko, vedno se je delilo in posledično je bilo tradicionalno obravnavano kot sveti proces. V sodobnem času pa je žalovanje postalo zasebno in nosi nevidni plašč sramote ki potiska našo žalost pod površje, skrito pred očmi ki bi prinesle zdravljenje. Obnoviti moramo pogovor o tem kje se nahaja mesto za naše žalovanje v življenju. Vsak od nas mora opraviti vajeništvo z izgubo.’  Francis Weller

‘Kdor se poda v čisto žalovanje, ne bo doživljal ne obupa ne depresije, ker ostaja povezan z življenjem. Zato njegova žalost ne zastane in ne postane grenkoba, razočarana otopelost, bes, sovražnost. Najboljša preventiva depresije in (samo)uničevalnosti je prav sposobnost živega, globokega in čistega doživljanja žalosti.
Plemenita žalost je veliko morje v nas, pradavna voda, iz katere lahko zajamemo svoje nove žive celice.
Kot v prastarem obredu rojevanja se iz meglic rojeva novo bitje na novi stopnji svoje evolucije’  Alenka Rebula

‘For a grief ritual to take place there is not need for any particular crisis or event. It is there for the health and well being of their community of humans and non humans. Each person expressing their grief is witnessed, held and thanked for the soul work they are doing for the whole. Can we bring this practice and wisdom to our communities?’ —Azul-Valérie Thomé

Za ritual žalosti ni potrebe po nobeni posebni krizi ali dogodku. Tam je za zdravje in dobro počutje skupnosti ljudi in drugih bitji. Vsaka oseba, ki izraža svojo žalost, je viden, objet in zahvaljen za njegovo dušno delo ki ga opravlja za celotno skupnost. Ali lahko to prakso in modrost prinesemo v našo skupnost?’ Azul-Valerie Thome

“Tears have a reason to be here, a tear is a prayer. It’s also a way to say yes to life. It’s the other side of joy. If you can’t express your grief, you can’t be genuinely happy. Tears enable us to be alive.” Sobonfu Some

‘Solze imajo razlog, da so tu, solza je molitev. To je tudi način da rečemo ‘da’ življenju. To je druga stran veselja. Če ne morete izraziti žalosti, ne morete biti resnično zadovoljni. Solze nam omogočajo, da smo živi’  Sobonfu Some

KOMPOSTNI KROG ŽALOVANJA SE NE SME OBRAVNAVATI KOT NADOMESTILO ZA STROKOVNO IN URADNO ZDRAVNIŠKO POMOČ, ZDRAVLJENJE, PROTOKOLE ALI ZDRAVILA. METODE IN TEHNIKE, KI SE UPORABLJAJO, TEMELJIJO NA LETIH IZKUŠENJ IN DELU TER SAMOSTOJNEM IZOBRAŽEVANJU, ZNANJE PA JE NAMENJENO IZBOLJŠANJU KAKOVOSTI ŽIVLJENJA, OSEBNI RASTI, IZOBRAŽEVANJU IN REKREACIJI. V PRIMERU TELESNE ALI DUŠEVNE STISKE SE POSVETUJTE Z USTREZNIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI. UPORABA PROTOKOLOV IN INFORMACIJ JE IZBIRA VSAKEGA POSAMEZNIKA TER ZA UPORABO IN SODELOVANJEM PRI ZDRAVLJENJU, PREVZEMATE POLNO ODGOVORNOST ZA VAŠE SODELOVANJE, RAZUMEVANJE, INTERPRETACIJE IN REZULTATE.

Brezmejni.si